อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนเครื่องจักรกลร่วมพัฒนาคลองพิง ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

แบ่งปัน

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรถแบคโฮคอยาว จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกร่วมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ขุดลอกวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะตำบลงิ้วงาม (กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ขุดลอกผักตบชวาคลองพิง)

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 68 พรรษา ณ บริเวณคลองพิง หมู่ที่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม, นายอรุณ เขียวขำ กำนันตำบลงิ้วงาม และราษฎรจิตอาสาพระราชทานตำบลงิ้วงาม กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขุดลอกคลองพิง ซึ่งมีความยาว 3,400 เมตร และกว้าง 15 เมตร เพื่อให้สามารถเป็นพื้นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก และสามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่ ชาวนาในพื้นที่หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก รวมถึงพื้นที่หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ทางการเกษตร อาทิ นาข้าว พืชไร่ และสวนผลไม้ได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่ จนเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง.