อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 71 ปี

แบ่งปัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 71 ปี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อู๋จื่ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1949 เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นวันชาติจีน ใน ค.ศ.2020 ครบรอบ 71 ปี ในโอกาสอันเป็นวันสำคัญ

ทางสหสมาคมไทย-จีนพิษณุโลก ชมรมสหถิ่นและตระกูลแซ่ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีน จึงได้จัดงานสังสรรค์ดังที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปี สำหรับประเทศไทยและประเทศจีนนับเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีมิตรไมตรีและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานาน นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ซึ่งรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตในด้านเศรษฐกิจ การค้า จนทุกวันนี้ครอบคลุมการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และพัฒนายกระดับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน.