ผวจ.พิษณุโลก ปล่อยขบวนรถรัฐบาลสัญจรคันเดียวในไทยรับเรื่องทุกข์ร้อนชาวบ้าน

แบ่งปัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปล่อยขบวนรถรัฐบาลสัญจร ที่ตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นคันแรกของประเทศไทย พร้อม รถ พม.1300 ออกรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ปล่อยขบวนรถรัฐบาลสัญจร พร้อมรถ พม.1300 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.ชาติกระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและรับเรื่องราวของประชาชน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับรถรัฐบาลสัญจร ถือเป็นรถคันแรกของประเทศไทยที่ จัดตั้งโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะวิ่งออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ตกงาน ว่างงาน หนี้สิ้น ที่ดิน ความยากจน ลูกไม่มีเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือปัญหาทางสังคม โดยจะออกวิ่งคลายทุกข์ทุกๆวัน พร้อมเจ้าหน้าที่จากระทรวง พม.และหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น ฯ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง

นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับรถรัฐบาลสัญจร ได้ให้บริการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ ต.ท่าสะแก อำเภอชาติตระการ และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง นอกจากรถรัฐบาลสัญจรแล้ว ยังมี รถ พม.1300 ที่ให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์ตลอด 24 ช.ม. จากนั้นจะมีได้มีแผนการออกบริการให้กับประชาชนทุกๆ วันต่อไป