พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

แบ่งปัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมี นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะและเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ลูกเสือ เนตรนารี จึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต

ลูกเสือ เนตรนารี สั่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง