หน่วยเลือกตั้งเหงา ชาวบ้านนัดกันไม่ลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

แบ่งปัน

ชาวบ้านปวดใจเวลานักการเมืองหาเสียงแทบกราบกรานนานกว่า 20 ปี พอถึงเวลาไปร้องขอความช่วยเหลือบ้างกลับเงียบกริบ นัดหมายกันไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเหงาทั้งวัน มีเพียงตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเพียงคนเดียว

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 3 เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผลปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 1 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด 850 คน โดยก่อนหน้านี้ นายนิสิต  สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ได้รับรายงานว่าไม่มีประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับ นายชัยวัฒน์  ประดับเพชร ปลัดอาวุโสและคณะ พบกับผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ทราบว่าที่ชาวบ้านไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา เคยทำเรื่องของบประมาณสนับสนุนปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งใช้สัญจรไปมาแทบไม่ได้เมื่อถึงฤดูฝนรวมระยะทางประมาณ 6 กม. นานกว่า 20 ปีแล้ว ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหลายครั้งหลายคราไม่ว่าใครจะเป็นนายก อบจ. แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน จนทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเลยนัดหมายไม่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันในวันนี้

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย และ นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอาวุโส ได้ร่วมกันชี้แจงว่า ที่ผ่านมาการทำถนนด้วยการเทคอนกรีตแบบถาวรนั้น ต้องทำเรื่องขออนุญาตไปยังสำนักงานอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่ของบ้านห้วยทรายเหนืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่เคยละเลยพยายามทำเรื่องและติดตามให้เสมอมา เพราะเข้าใจถึงความลำบากของประชาชนทุกคน และที่ผ่านมาทาง อบจ.พิษณุโลก ก็นำรถเกรดมาปรับถนนให้เป็นประจำไม่ได้เพิกเฉย นอกจากนี้นายอำเภอนครไทยยังได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งครั้งนี้ หากชาวบ้านไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะเสียสิทธิ์ต่าง ๆ โดยใช้เวลาชี้แจงประมาณ 1 ชม.แต่ชาวบ้านทั้ง 849 คน ก็ไม่ยอมไปลงคะแนนเสียงแม้แต่คนเดียว มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเพียงคนเดียว