วัดใหญ่เปิดบริการนักท่องเที่ยวปกติ หลังจากหยุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 1 วัน

แบ่งปัน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชได้ปกติ หลังจากได้มีการปิดทำความสะอาดฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณรอบวัด

เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา พระครูปลัดเถรานุวัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด โดยเฉพาะบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช และรอบๆ พระวิหาร จึงได้ทำการปิดให้บริการ 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก หลังจากไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อชาว จ.ระยอง ได้เดินทางมากราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา

วันนี้ 6 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พบว่าทางวัดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อได้ตามปกติ คือช่วงเวลา 07.00 -18.00 น. แต่ยังคงเคร่งครัดเรื่องมาตรการป้องกันโควิดมากขึ้น และยังได้ตั้งจุดล้างมือไว้รอบๆวัดเพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินเวียน คอยตรวจตรา ตลอดเวลา เพื่อคอยสังเกตและขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19