สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตือน อากาศร้อน อาจมีบางพื้นที่ฝนตก ระวังโรคไข้เลือดออก

แบ่งปัน
  • 70
    Shares

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก เป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าว แม้ในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว อาจทำให้ในบางพื้นที่เกิดฝนตกได้ มีน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ไว้ คือ เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย