ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันนี้ (1 ก.พ. 64) เวลา 8.00 น. บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นาย รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโดยทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

สำหรับกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ จะจัดทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป