หลวงพ่ออลงกต บิณฑบาตรเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์ ในวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

แบ่งปัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกทำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์พระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 แล้วต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ตลาดใต้ ตลาดร่วมใจ และฉันภัตตาหารเพลที่ตลาดโคกมะตูม และตอนบ่ายบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาพิษณุโลก

สำหรับ วัดพระพุทธบาทประทานพร หรือ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)

การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ