สสจ.พิษณุโลก ตรวจโควิด สำหรับผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

แบ่งปัน

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง Nasopharyngeal swab เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ใกล้ชิด จำนวน 156 ราย ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เนื่องด้วยวันที่ 12 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จใกล้ชิด