สร้างทำนบกั้นลำน้ำเข็ก กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในสองตำบล

แบ่งปัน

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอำเภอวังทองและชาวบ้านสร้างทำนบกั้นลำน้ำเข็กบริเวณน้ำตกปอยเป็นการชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในสองตำบล หลังปริมาณน้ำในลำน้ำเข็กลดลงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา, นายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปอย ต.แก่งโสภา, นางประทุม ลำตาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น, นักเรียนจากโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 และราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งโสภาและตำบลวังนกแอ่น กว่า 150 คน พร้อมใจช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปกั้นเป็นทำนบชั่วคราวขวางบริเวณลำน้ำเข็ก มีความยาวประมาณ 100 เมตร เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้งสองตำบลกว่า 830 ครัวเรือน 3,472 คน ที่บริเวณน้ำตกปอย หมู่ที่ 1 บ้านปอย ต.แก่งโสภา เชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่ 16 บ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก หากดำเนินการสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวแล้วเสร็จจะช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกปอยด้วย