วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว สรงน้ำขอพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

แบ่งปัน
  • 1.6K
    Shares

วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ลานหน้าวิหารพระพุทธชินราช ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและ ทางคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัด ฯ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในผอบเจดีย์สีใสบริสุทธิ์ ขนาดเล็ก มาประดิษฐานบนแท่นฐานที่ทางวัดได้จัดไว้อย่างสวยงาม พระบรมสารีริกธาตุ เป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้ เพราะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา

ใกล้กันทางวัดยังได้อัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลอง มาประดิษฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้สรงน้ำขอพร ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างมาก และยังร่วมทำบุญผ้าป่าขนทรายเข้าวัดตามประเพณี ซึ่งทุกปีในช่วงปลายเดือน 4 และต่อเดือน 5 ช่วงก่อนถึงวันปีใหม่ของไทย ไปจนถึงช่วงวันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ทางวัดจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธชินราชจำลอง มาประดิษฐานไว้ เพื่อทำพิธีสรงน้ำขอพรดังกล่าว วันนี้บรรดาพุทธศาสนิกชน ก็ต่างทยอยมาสรงน้ำกันอย่างต่อเนื่อง

ทำไมจึงมีการสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ดังที่ยกอานิสงส์ของการสรงน้ำพระมานี้ แสดงให้เห็นว่า การสรงน้ำพระเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและพระสังฆคุณ การแสดงความเคารพบูชาเช่นนี้เป็นบุญกุศล ได้อานิสงส์ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไม่ตกอบายภูมิ พิธีนี้จึงนิยมทำกันในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี ด้วยการทำบุญกุศล ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย