แม่ทัพภาค 3 เผย ทหารไทยให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์สู้รบในเมียนมาร์ จำนวน 7 ราย พร้อมส่งถึงมือแพทย์ 3 โรงพยาบาล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบ่งปัน

พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในวันนี้ ทางกองทัพภาคที่ 3 โดย กรมทหารพรานที่ 36 ได้ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ สู้รบในเมียนมาร์ จำนวน 7 ราย เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยธรรม

ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางข้ามมาเพื่อขอเข้ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของฝั่งไทย โดยมี ทหารพรานที่ 36 ฐานแม่สามแลบ คอยอำนวยความสะดวก โดยมีรถพยาบาลของ โรงพยาบาลสบเมย จำนวน 6 คัน มารอรับและส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลแม่สะเรียง และโรงพยาบาล ศรีสังวาลย์

โดยมีรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการสู้รบในเมียนมาร์ จำนวน 7 รายดังนี้
1.นายซอโด้เนโซ อายุ 15 ปี
2.นายซอครอง อายุ 37 ปี
3.นายซอลาเตร อายุ 48ปี
4.น.ส.นอเอสะตะ อายุ 18 ปี
5.น.ส.นอมือเกรอ อายุ 25 ปี
6.นางนอแบทู อายุ 60 ปี
7.นางเชอคึมู อายุ 31 ปี