ทีมคณะแพทย์จังหวัดพิษณุโลกรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac) เข็มแรก

แบ่งปัน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinovac) เข็มแรก โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ

โดยในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 นี้ โรงพยาบาลพุทธชินราชฯ จะทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรของโรงพยาบาลพุทธชินราชฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์วิชาการในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 230 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 122 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 352 คน และจะดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วย 8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบการฉีดและนำร่องให้เป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ที่เข้าร่วมศึกษารูปแบบในวันนี้ และจะดำเนินการฉีดแก่บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หลังจากนี้เป็นต้นไป และจะมีการจัดสรรเพิ่มเติมอีกครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับประชาชนเป้าหมายทุกคนในจังหวัดพิษณุโลก