พิษณุโลก ชมรมภัตตาคารร้านอาหารแปรรูปพิษณุโลก ร่วมกับ สิงห์อาสา จัดโครงการ ปันสุข เพื่อบุคลากรการแพทย์ สู้ภัยโควิค-19

แบ่งปัน

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น ร้านน้าชวน 1998 ศูนย์การค้าปทุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิชาญ กุนมล ประธานชมรมภัตตาคารร้านอาหารแปรรูปพิษณุโลก นายสมชัย ชัยชนะวงค์ ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับสิงห์อาสา ได้จัดโครงการ ปันสุข เพื่อบุคลากรการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบน้ำดื่มสิงห์ จำนวน 1,200 ขวด และข้าวกล่อง จำนวน 600 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่คณะแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดพิษณุโลก สรุปผลการตรวจหาเชื้อและจำนวนผู้ป่วย Covid-19 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย ยกมา 259 ราย รวมสะสม 273 ราย ข้อมูลที่พักอาศัยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกรายอำเภอ เป็น อ.วังทอง 5 ราย อ.พรหมพิราม 1 ราย อ.เมืองพิษณุโลก 8 ราย (ส่วนเคสวัดโบสถ์ที่ลดจาก 2 เป็น 1 เนื่องจากที่พักอาศัยจริงของผู้ป่วยอยู่ อ.วังทอง เลยไปนับเป็นเคสของ อ.วังทอง แทนครับ) ผู้ป่วยหายป่วยแล้ว 108 ราย ยังคงรักษาอยู่ 165 ราย ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำวัน – โรงพยาบาลพุทธชินราชฯ ตรวจ 202 ตัวอย่าง ผลบวก 7 ราย – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจ 12 ตัวอย่าง ผลบวก 2 ราย – ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลเอกชน ส่งตรวจที่ สคร.2 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พล. จำนวน 82 ตัวอย่าง ผลบวก 5 ราย