ปศุสัตว์พิษณุโลกลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันลัมปีสกินในพื้นที่ 10 ตำบล ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

เนื่องจากปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดในสัตว์ ภายในท้องที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ หลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อลัมปีสกิน ในโค- กระบือ และห้ามการเคลื่อนย้ายเข้า -ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (วันที่ 17 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00น. ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินระบาดในสัตว์พื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีการระบาดในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ทางปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้วัคซีนจากส่วนกลาง จำนวน 4,400 โดส จึงได้ลงพื้นดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ทางด้าน “นายฉวี จันหีบ อายุ 70 ปี เจ้าของคอกโค กระบือ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรู้ข่าวสารมาเหมือนกันที่มีการระบาดโรคในสัตว์โคกระบือโดยตัวเองนั้นเลี้ยง กระบืออยู่จำนวน 30 ตัว ก็เกรงกลัวสัตว์ในคอกของตัวเองนั้นจะติดเหมือนกัน ขอบคุณที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่มาฉีดให้ความช่วยเหลือ”

ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง ทั้งหมด จำนวน 10 ตำบล โดยเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้คอบคลุมพื้นที่ให้ไวที่สุด และยังคง ห้ามการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก ภายในท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล ทุกอําเภอของเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันโรค ได้ดียิ่งขึ้น