“ดร.เปรมฤดี” ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 หลังจากที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและในพื้นที่กำลังก่อสร้างปรับปรุงถนนเขตเทศบาลฯ สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก ทางคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ที่บริเวณถนนขุนพิเรนทรเทพ (ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก) พบว่าเป็นถนนที่กำลังก่อสร้างปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำใหม่ ทำให้เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ถนนพังและเป็นโคลนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เบื้องต้นได้ประสานไปยังสำนักการช่างให้เข้ามาดำเนินการวางแผ่นไม้เป็นทางเดินเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวก่อน และเร่งการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนดที่วางให้

เวลาต่อมา ทางคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่บริเวณซอยบุญมา ถนนราษฎร์อุทิศ 7 ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้บริเวณถนนที่สร้างใหม่ ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน โดยเบื้องต้นทางสำนักการช่าง นำโดย นายวิโรจน์ รอดเสส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ท่อหลักของถนนเส้นนี้ขาดการดูแลไม่ได้มีการลอกท่อมาเป็นเวลานานหลายปี เมื่อฝนตกหนักทำให้การระบายน้ำไม่สมบูรณ์ทำให้น้ำเอ่อล้นดังกล่าว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขลอกท่อระบายน้ำเป็นการด่วน หลังจากนั้นทางคณะผู้บริหารได้เดินทางไปตรวจสอบที่ ซอยดีอินทร์ 1/5 ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เพื่อเข้าตรวจสอบน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป


ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเอง และได้รับทราบถึงปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป ซึ่งทางพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ท่านใดมีปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ สามารถร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครพิษณุโลก หรือผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกในพื้นที่ได้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป