รถไฟ เทศบาล ตำรวจ ตีกรอบความร่วมมือ แก้ไขปัญหารถขายของริมถนนสร้างปัญหาการจราจรติดขัด

แบ่งปัน

เช้านี้ (30 มิถุนายน 2564) ที่ห้องประชุมแขวงบำรุงทางพิษณุโลก (รถไฟ) ได้มีการประชุมหาทางออก ในกรณีพ่อค้าแม่ค้าจอดรถตั้งแผงขายของเป็นจำนวนมาก โดยมีนายอนุชา อ่อนจันทร์ นายสถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

ต้นเรื่องเกิดจากระยะหลังมานี้ มีพ่อค้าแม่ค้าจอดรถ ตั้งแผงขายของเพื่อหาผลประโยชน์กันเป็นจำนวนมาก โดยที่ทางสถานีรถไฟไม่ได้มีการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าแต่อย่างใด โดยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ทางสถานีได้ขอความร่วมมือกับตำรวจเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครพิษณุโลก ในการจัดระเบียบ บอกกล่าวกับพ่อค้าแม่ค้า และมีการนำประกาศห้ามขายของไปติดไว้ในบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ปัจจุบันยังมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของโดยไม่สนใจประกาศที่ทางสถานีได้นำไปติดไว้แต่อย่างใด

โดยผลจากการประชุม ทางสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก จะออกประกาศ ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า ให้ย้ายออกจากพื้นที่ ซุ้มพระองค์ดำ (แยกบ้านแขก-จรดทางรถไฟบริเวณร้านเก้าแสน) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดย เทศบาลนครพิษณุโลก จะจัดพื้นที่ผ่อนปรนสำหรับขายสินค้าให้ต่อไป หากยังฝ่าฝืน ถูกดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยเทศบาลนครพิษณุโลก

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใด ตั้ง วาง หรือกองวัสดุใดๆบนท้องถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของพนักงานจราจร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรือมาตรา 20 ข้อที่ 3 ห้ามมิให้ผู้ใด ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรจุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือ ในสถานที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยเทศบาลนครพิษณุโลก