ฉีดวัคซีนอีก 1,000 คน ให้ครูพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันนี้(14 ก.ค.64) ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัด กศน. โรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.พิษณุโลก) จำนวน 1,000 คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกให้ฉีดในวันนี้

ที่ผ่านมามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก และโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ ได้ฉีดไปแล้ว จำนวน 2,500 คน ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จะจัดสรรมาให้เป็นระยะ ๆ ในช่วงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือใครที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รักษาวินัยในตนเอง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวด.