ส่อง Outsite นักเรียน กิน นอน

แบ่งปัน

ส่องชีวิตน้องๆนักเรียน ที่ต้อง กิน นอน อยู่ที่โรงเรียน หรือที่คนทั่วไปพูดกันติดปากว่า “โรงเรียนกินนอน” โดยเฟสบุ๊ค Warangkana Opel Ananta คุณครูนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการ ได้โพสภาพและเรื่องราว ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพราะในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ทำให้โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกกว่า 400 โรงเรียน ได้ปรับการเรียนการสอน จาก On Site เป็นรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับโรงเรียนที่เด็กนักเรียนต้องกิน นอน ที่โรงเรียน อย่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ล้อคเด็กนักเรียน และคุณครู ให้อยู่ในพื้นที่มากกว่า 3 เดือนแล้ว โดยไม่มีใครเข้าออก และรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด แต่ด้วยสถานการณ์อาจทำให้อาจมีความตึงเครียดอยู่บ้าง ท่านผู้อำนวยการคนเก่ง อย่าง นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ได้นำกิจกรรมดีๆ ที่สร้างทักษะชีวิตให้กับน้องๆนักเรียน คือ การดำเนินการตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในการการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากโคก หนอง นา โมเดล แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากที่ให้น้องๆนักเรียนได้สนุกกับการเรียนและใช้ชีวิตให้สอดคล้แงกับปัจจุบัน

ภาพ : Warangkana Opel Ananta