พิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ

แบ่งปัน

“เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. – 15.30 น. ผบ.กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านพักอาศัยในเขต อ.นครไทย จำนวน 15 ครอบครัว และ อ.ชาติตระการ จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมทั้งได้ส่งกำลังพลเข้าช่วยยกของ และ ทำความสะอาด ขณะนี้ฝนได้หยุดตกระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มลดลง