ยอดปิดรับลงทะเบียนลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลนครพิษณุโลก 2 วัน จำนวน 1,004 คน

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ที่ศูนย์ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นวันที่ 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือสตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งมีผู้สนใจมาลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้ากันอย่างคึกคัก และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรการที่ทางเทศบาลฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ยอดปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 2 วัน จำนวน 1,004 คน ซึ่งคิวสุดท้ายมาพร้อมกัน 4 คน มอบคิว ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา 16.00น. ซึ่งได้กำหนดวันเข้ารับวัคซีนในวันที่ 3 กันยายน 2564 นี้