โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพิ่มเติมจากที่ได้รับจองไว้ก่อนหน้านี้

แบ่งปัน

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพิ่มเติมเป็นรอบที่ 3 โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนพร้อมให้บริการประมาณเดือน มกราคม 2565 – มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ผู้ที่จองวัคซีนทางเลือกในรอบที่ 3 จะได้ลำดับการฉีดต่อจากผู้ที่จองไว้ในรอบก่อนหน้านี้

ราคาเบื้องต้นที่กำหนดโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ราคา 1,650 บาท/ 1 เข็ม (รวมค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว)

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือกอย่างละเอียดก่อนทำการจองและชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง

 1. สามารถจองได้ไม่เกิน 10 เข็มต่อการจอง 1ครั้ง
 2. ผู้ที่จองวัคซีนทางเลือกในรอบที่ 3 จะได้ลำดับการฉีดต่อจากผู้ที่จองไว้ในรอบก่อนหน้านี้
 3. ปริมาณจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หากโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาน้อยกว่าที่ได้เปิดรับจองและชำระเงินไว้ โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  3.1 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองแต่ละท่านตามลำดับการชำระเงินก่อนหลัง
  3.2 สำหรับผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรร โรงพยาบาลจะคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ชำระไว้เท่านั้น และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนอื่นทดแทนให้แก่ผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรรในทุกกรณี
 4. กำหนดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐ
 5. เมื่อทางโรงพยาบาลทราบกำหนดเวลาส่งมอบวัคซีนที่แน่นอนแล้ว โรงพยาบาลจะกำหนดรอบการเข้ารับการฉีดวัคซีน หากท่านไม่สามารถมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบที่โรงพยาบาลกำหนดได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับวัคซีนได้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันตามช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับบริการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการซื้อขายทำกำไรจากสิทธิรับวัคซีนในทางใดๆ
 6. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนในสถานที่ของโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมต่อการให้บริการซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 7. ราคาข้างต้นเป็นราคาในเบื้องต้น โดยราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนด หากราคาดังกล่าวมีการปรับเพิ่มขึ้น ผู้รับวัคซีนตกลงชำระเงินส่วนต่างก่อนการฉีดวัคซีนในวันที่มาฉีดวัคซีน หากราคามีการปรับลดลง โรงพยาบาลจะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้รับวัคซีนในวันที่มาฉีดวัคซีน
 8. โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้

📌 เปิดจองวัคซีนทางเลือกรอบที่ 3 (รอบเดือน ม.ค. – มิ.ย.65)
link : https://bit.ly/3g8XXHF

👉 สอบถามระบบการจองวัคซีน
Customer Support (Eventpopop) ได้ในเวลาทำการ ดังนี้

 • ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00-18:00 น.
  Live Chat : eventpop.me
  E-mail : pop@eventpop.me
  Line@ : @eventpop
 • ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 น.
  (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขตฤกษ์)

📞 Call Center : 062-5932224

สอบถามคำถามสุขภาพได้ที่ ☎️
055-219307-16 , 055-259631-34
Line ID : @ruamphat.plk
หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40117ksakc
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก