นอภ.เมืองพิษณุโลกมอบธงหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรค covid-19

แบ่งปัน

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบธงฟ้า หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรค covid-19 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบในทุกด้านและการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความห่วงใย และประสงค์ที่จะเห็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อและพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 โดยใช้พื้นที่ หมู่บ้าน กำหนดให้พื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ที่ปลอดหรือไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กำหนดเป็นหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรค covid-19 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ดังนั้นเพื่อให้อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างเป็นรูปประธรรม และยั่งยืน จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องดูแลกลุ่มเสี่ยง บุคคลเสี่ยง ตลอดจนให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกันลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาด เพื่อมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 และให้มีจำนวนหมู่บ้าน ชุมชน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ covid 19 เพิ่มมากขึ้นเพื่อผลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว พร้อมให้ความร่วมมือทางราชการในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ในการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมช่วยกันรักษาความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่ได้อีกต่อไป