รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามลุ่มน้ำยมช่วงฤดูน้ำหลาก เตรียมแผนเก็บน้ำก่อนหมดฝน

แบ่งปัน

23 กันยายน 64 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา ลงพื้นที่ติดตามการบบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มน้ำยมช่วงฤดูน้ำหลาก บริเวณ บ้านแม่ระหัน หมู่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งล่าสุดจากการติดตามมวลน้ำจาก จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และ มวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ส่วนหนึ่ง ได้ลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของโครงการบางระกำโมเดล โดยในปี 2564 ได้เตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ 265,000 ไร่ รองรับน้ำได้ 400 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน นี้มีน้ำไหลเข้าประมาณ 150 ล้าน ลบ.ม. และยังมีพื้นที่รับนับน้ำได้อีก 250 ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกันได้ปล่อยสัตว์น้ำไปแล้ว จำนวน 3000,000 ตัว เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพหาปลาขายสร้างรายได้ ในช่วงใช้พื้นที่หน่วงน้ำ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะ ลุ่มเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งจะมีเขื่อนหลักๆคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำจะอยู่ที่ 3,100 ล้าน ลบ.ม. และจะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งประมาณวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีน้ำใช้การอยู่ที่ประมาณ 4,500-5,300 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย จึงต้องเร่งกักเก็บน้ำท้ายเขื่อนเอาไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป