พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดพิธีถวายอาศิรวาท ราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 121 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ

แบ่งปัน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 121 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย องค์กรวิชาชีพการพยาบาล นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี นับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2533 ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงประชา ทรงเสียสละอุทิศพระองค์ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพ ชีวิตของประชาชนชาวไทย อย่างต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาล และทรงเป็นแบบอย่าง แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุข ได้ยึดมั่นในพระปณิธานของพระองค์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดตลอดมา โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของพยาบาล นักศึกษาพยาบาล การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น