กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีสวนสนามปลดทหารกองประจำการในพื้นที่พิษณุโลก

แบ่งปัน

ทหารกองประจำการที่รับราชการมาครบระยะเวลากว่า 1 พันนาย  ปฏิญาณตนว่า  จะนำความรู้ ความสามารถระหว่างรับราชการ  ไปดูแลชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองให้มีความเรียบร้อย

ที่ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโทฉลองชัย  ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการผลัดที่ 1 รุ่นปี 2560, ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 รุ่นปี 2561  ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  1,152  นาย  

โดยแม่ทัพภาคที่ 3  ได้ให้โอวาทพร้อมย้ำกับทหารทุกนายว่า แม้จะปลดประจำการไปแล้ว  แต่ทุกคนยังคงสถานะเป็นทหารกองหนุน ซึ่งในยามที่บ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤติหรือศึกสงคราม กองทัพบกสามารถเรียกตัวทหารกองหนุน  เพื่อให้มาฝึกทบทวนวิชาทหารเป็นเวลา 10 วัน   จึงขอให้ทหารที่ปลดประจำการแล้ว  ได้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง  ตลอดจนนำความรู้ด้านอาชีพเสริมที่ได้รับระหว่างการเป็นทหารไปใช้ในการทำงาน  หรือ ดูแลชุมชน หมู่บ้านของตนเอง