กองทัพภาคที่ 3 พร้อมหน่วยงานราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน

แบ่งปัน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ เวทีกลางบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่สำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศ และราชาอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน และได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น ราชสักการะ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562นั้น กองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรง

กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/61 พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุด จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, จัดรถครัวสนาม พร้อมกำลังพลประกอบอาหารมื้อกลางวัน, จัดรถผลิตน้ำดื่ม, จัดรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกขยะ พร้อมเครื่องมือสิ่งอุปกรณ์ และสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ไว้บริการ