ศรีสุวรรณ นำชาวบ้านหัวรอร้องศาลปกครอง ร้อง ฯ นายกเทศมนตรี เรื่องให้เอกชนเข้ามาจัดการขยะ

แบ่งปัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น . ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน/เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมชาวบ้านจาก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 40 ราย เข้าร้องต่อศาลปกครอง จ.พิษณุโลก กรณีนายกเทศมนตรี ต.หัวรอ และพวก ได้ดำเนินการโดยมิชอบในการดำเนินการให้เอกชนรายหนึ่งเข้ามาจัดการขยะ โดยมิได้สอบถามความคิดเห็นหรือทำการประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะบริเวณที่จัดการขยะนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน ทั้งบ้านเรือนของประชาชน หมู่บ้านจัดสรร วัด และโรงเรียน ทั้งนี้ศาลปกครอง จ.พิษณุโลก ได้รับเรื่องและจะได้ตรวจสอบและดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป.