คุมเข้มรับฝากรถงานวัดใหญ่

แบ่งปัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  เวลา 14.00 น. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้กวดขันการจราจรและการจอดรถบริเวณรอบ ๆ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ในงานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราชประจำปี 2562 แล้ว ผู้รับฝากรถก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยไม่ให้ผู้ที่ฝากรถจอดบริเวณถนน ขึ้นไปจอดที่ฟุตบาท เพื่อไม่ให้ขว้างการจราจร จะมีรถที่จอดบริเวณถนนก็เป็นเพียงลูกค้าของร้านนั้น ๆ