Makro คู่คิดธุรกิจคุณจัดตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือตอนล่างตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งครบวงจร มุ่งพัฒนาโชห่วยไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน

แบ่งปัน

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เดินหน้าจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือ ตอนล่าง ณ แม็คโคร สาขาพิษณุโลก ตอกย้ำผู้นําธุรกิจค้าส่งครบวงจรมุ่งพัฒนาโชห่วยไทยให้เติบโตไป พร้อมชู นโยบาย “การเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือเป้าหมายของเรา”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น แม็คโครสาขาพิษณุโลก ( ถนนบรมไตรโลกนารถ) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาคครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม รักษา การแทนพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอรวรรณ ลาภอำนวยผล ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย  พนักงานห้างแม็คโคร ให้การต้อนรับ

     บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) เดินหน้าจัดงาน ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือตอนล่าง แม็คโครสาขาพิษณุโลก เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งครบวงจรมุ่งพัฒนาโชว์ห่วยไทยให้เติบโตไป พร้อมชูนโยบายการเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเปิดร้านโชห่วยเพิ่มมากขึ้น โดยมาจากหลายปัจจัย อาทิ คนรุ่นใหม่อยากมีกิจการเป็นของตนเอง กิจการครอบครัวรุ่นลูกรุ่นหลานปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น แต่การที่จะสามารถแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่ได้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องปรับตัวกับตลาดค้าปลีกที่รุนแรงและเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป แม็คโครจึงได้มี โครงการมิตรแท้โชห่วย ขึ้นในปีพ.ศ 2550 โดยการชูนโยบาย การเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือเป้าหมายของเรา ด้วยการให้ความรู้ในการประกอบกิจการร้านค้าโชว์ห่วยทั้งการจัดเรียงสินค้าให้เป็นมาตรฐาน การบริหารจัดการร้านค้าแบบมืออาชีพ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     การจัดงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค มุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการคือ ช่วยให้ร้านค้าปลีกอยู่ได้อย่างยั่งยืน และช่วยลดค่าครองชีพให้ชุมชน เพราะหากผู้ประกอบการมีต้นทุนในการประกอบกิจการที่ต่ำลงคนในชุมชนก็สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงได้ โดยภายในงาน จะมีการให้ความรู้เรื่องการบริหารร้านค้าปลีกแบบมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการร้านโชว์ห่วย การแสดงร้านโชห่วยต้นแบบ การออกร้านของพันธมิตรทางการค้าของแม็คโครและร้านค้า OTOP ในท้องถิ่น รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วย เป็นต้น