สฤษดิ์เสนาพิทยาคม จัดกิจกรรมไว้อาลัยรัฐบุรุษสองแผ่นดิน

แบ่งปัน

ที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ วิไล  อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ได้นำนักเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อรัฐบุรุษสองแผ่นดิน  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  หลังจากที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 26 พ.ค.62 ไปแล้วนั้น  โดยกิจกรรมมีทั้งการบอกเล่าเรื่องราว  ชมวีดีทัศน์  และชมนิทรรศการประวัติของรัฐบุรุษ  การลดธงลงครึ่งเสา การแต่งกายไว้ทุกข์  การยืนไว้อาลัย  การเขียนข้อความแสดงความอาลัยใส่ลงในกระดาษรูปหัวใจสีขาว เพื่อนำไปติดรอบๆ รูปของรัฐบุรุษ พลเอก เปรมฯ 

โรงเรียนสฤษดิ์เสนา ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลของ คำสั่ง 66/23 ในสมัยของ พลเอก เปรม ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี  ทำให้เกิดผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ขึ้น  และที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นที่รองรับในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน ของประชาชนไทยเหล่านั้นด้วย  จากนั้น พันเอก อุดม เกษพรม ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนาในสมัยนั้น  จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น และ พลเอกหาญ เพไท ได้เข้ามาสืบสานต่อแล้วจัดสร้างเป็นอาคารเรียนขึ้น  แล้วเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาจวบจนปัจจุบัน ได้สร้างและผลิตคนดีของสังคมมาพัฒนาบ้านเมืองแล้วเป็นจำนวนมาก

นาย ปฏิมากร  กุลคำ หรือน้องถัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้วาดภาพ พลเอก เปรม  ฯ  เมื่อคราวถวายงานแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยดินสอ กล่าวว่าตนวาดภาพนี้ด้วยความตั้งใจ ด้วยความสามารถที่ตนมีอยู่ และทั้งตื้นตันใจ และภูมิใจที่มี พลเอก เปรม ฯ  ภาพนี้ง่ายตรงที่เป็นลายเส้นดินสอ แต่ยากก็ตรงต้องใส่ลายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งตนเองได้ศึกษาการวาดภาพด้วยดินสอจากครูในรายวิชาศิลปะของโรงเรียน และรู้สึกชอบ จึงวาดภาพนี้จากภาพถ่ายอีกครั้ง