จังหวัดพิษณุโลกจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562″

แบ่งปัน

วันนี้ (7 มิ.ย.62) ที่โรงเรียนวัดบางทราย ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการฐานเรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 10 ฐาน การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงความสามารถของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนสู่การพัฒนาตนให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติต่อไป สำหรับบรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก

(ขอบคุณ ภาพ ข่าว คุณวรนุช มีชัย ทีมงานประชาสัมพันธ์ /สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก)