โค้งสุดท้าย ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจเด็ก ม.6 ติวเข้มวิชาการ ACADEMY

แบ่งปัน
  • 47
    Shares

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนายกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใน 9 วันสุดท้ายก่อนสอบ

ที่หอประชุมสุรสีห์ โรงเรียนพิพุทธชินราชพิทยา นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จัดทำทีม Academy ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนจังหวัดพิษณุโลก

โดยเน้นกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) และสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยถือเป็นวาระจังหวัดพิษณุโลกด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิษณุโลกนี้ ได้เปิดการติววิชาการให้แก่นักเรียนมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในสาชาวิชาต่าง ๆ มาติวใน 5 กลุ่มสาระหลัก พร้อม Web Conference ถ่ายทอดไปทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่โรงเรียนตนเอง มีวิทยากรให้ความรู้อาทิ นายเกียรตินันท์ วีระวัฒนกูล หรืออาจารย์กอล์ฟ มาสอนในวิชาภาษาอังกฤษ นายฮัษมาน ธนวรกันต์ หรือครูแกงส้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และจะทำการติวอีก 9 วัน จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 62 ก่อนนักเรียนจะสอบในวันที่ 23 – 24 ก.พ.นี้