พาณิชย์ ตรวจตาชั่ง งานวัดใหญ่ เพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยว

แบ่งปัน
  • 338
    Shares

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ร่วมกับ ร.ต.อ.รทณะ ศรีเมืองแก้ว รองสารวัตรกำกับสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก, จ.ส.อ.ชัชวาลย์ เนียมใบ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ และ น.ส.ประภัสสร ม่วงมี หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่งานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการตรวจสอบดังนี้ 


1) ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ละเว้นการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแจ้งเตือนให้ทราบถึงโทษตามกฎหมายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การขายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นความผิดมีโทษจำคุก ไม่เกิน 4 ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


2) ตรวจปิดป้ายแสดงราคาสินค้า แสดงข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายเป็น ภาษาไทย และจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดง เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการซื้อขายสินค้า เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2562 เรื่อง การการแสดงราคาสินค้าและบริการ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 


3) ตรวจสอบเครื่องชั่งให้มีความเที่ยงตรง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสใช้เครื่องชั่ง ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ