อบจ.พิษณุโลก ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์”

แบ่งปัน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและส่งนักกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี สิบเอก ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี สำหรับในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 281 คน แบ่งออกเป็น 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา รุ่นอายุ 14, 16, 18 ปี ชาย/หญิง จำนวน 18 คน, ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 และ 16 ปีชาย จำนวน 39 คน, ฟุตซอล รุ่นอายุ 16 และ 18 ปีชาย จำนวน 29 คน, ฟุตซอล รุ่นอายุ 16 และ 18 ปีหญิง จำนวน 20 คน, เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 14, 16 และ 18 ปีชายทีมชุด จำนวน 34 คน , เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 14 ปีหญิงทีมชุด จำนวน 9 คน, วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 14, 16 และ 18 ปีชาย จำนวน 36 คน, วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 14 และ 16 ปีหญิง จำนวน 24 คน , มวยไทยสมัครเล่น รุ่นอายุ 14 และ 16 ปี จำนวน 6 คน และมวยสากลสมัครเล่น รุ่นอายุ 14, 16 และ18 ปีชาย/หญิง จำนวน 36 คน

โดยให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำเหรียญรางวัลและชื่อเสียงกลับมาสู่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เชิญโรงเรียนกีฬาสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 43 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวน 11 แห่ง โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 แห่ง โรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ จำนวน 14 แห่ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ลาว และประเทศเวียดนาม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทชายและหญิง รุ่นอายุ 14, 16 และ 18 ปี จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬาสากล