สนง.พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ค้าข้าว

แบ่งปัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ค้าข้าว เพื่อติดตามสถานการณ์การกักตุนผลผลิตข้าวเหนียวและการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่าย ผลการตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวมีปริมาณข้าวสารเหนียวจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ค้าข้าว เพื่อติดตามสถานการณ์การกักตุนผลผลิตข้าวเหนียวและการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่าย ผลการตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวมีปริมาณข้าวสารเหนียวจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน

โดยราคาข้าวสารข้าวเหนียว จำหน่าย ณ วันนี้ ราคา 1,950-2,100 บาท (บรรจุ 45 กก./กระสอบ) ราคาขายปลีก ราคา 43-44 บาท/กก. และไม่พบการกักตุนข้าวเหนียวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ ได้แจกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 ประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง ให้แจ้งแจ้งปริมาณ การกักตุนข้าวเหนียว ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด