เทศบาลนครพิษณุโลกแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น ที่ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ ห้องประชุมเทศบาลนครพิษณุโลก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง อดีตกำนันตำบลวัดพริก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562

เทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 กันยายน 2562 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับสถานที่จัดงานในปีนี้ได้ย้ายเวทีพิธีเปิดงานมาอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกหน้าศาลหลักเมือง เนื่องจากบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์จึงไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งสนามการแข่งขันของจังหวัดพิษณุโลกมีเรือยาวระดับประเทศได้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกประเภทจะเป็นการช่วยสร้างสีสันความสนุกสนานในการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอน

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21–22 กันยายน 2562 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่างๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ สำหรับการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

 1. เรือยาวใหญ่ประเภท ก. ( ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน )
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 20,000 บาท
 2. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน ( ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน )
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย ได้รับเงิน 8,000 บาท
 3. เรือยาวกลาง ประเภท ก. (ฝีพายตั้งแต่ 31 คน ไม่เกิน 40 คน)
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 7,000 บาท
 4. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อม รางวัลเงินสด 15,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 6,000 บาท
 5. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. 2 (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)
  รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 3,000 บาท
 6. เรือจิ๋ว (ฝีพายไม่เกิน 12 คน)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมรางวัลเงินสด 8,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 3,000 บาท

 1. เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภท เชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 2,000 บาท
 2. เรือท้องถิ่น (ฝีพายไม่เกิน 3 คน)
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 2,000 บาท
 3. เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)
  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 8,000 บาท
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 6,000 บาท
  รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 5,000 บาท