บิ๊กตู่ ลงพื้นที่จริง หาทางแก้ไข เน้นระยะยาว อนุมัติให้ จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการ

แบ่งปัน

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต ของ ชาว อ.เนินมะปราง และทรัพย์สินขิงประชาชนที่ถูกน้ำท่วม สำหรับการเดินทางมาวันนี้ ต้องการมาดูสภาพตามจริง พบว่า การแก้ไข เน้นระยะยาว คือ การหาทางสร้างระบบจูงน้ำเพื่อมากักเก็บ หรือ เช่าที่ดินสำหรับเก็กกักน้ำ ไม่ให้น้ำสูญเสียไป ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในแง่กฏหมาย และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะรับโครงการต่างๆ ที่ จ.พิษณุโลก ทั้ง 10 โครงการ มาหาแนวทางปฏิบัติ มอบ สทนช.กรมชลประทาน ทบทวนตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรียังได้กำชับ ข้าราชการในภูมิภาคต้องทำงานจริงจัง รวดเร็ว สามารถจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานการณ์ เพื่อวิเคราะหแก้ปัญหาได้รวดเร็ว การเตรียมการรับมือพายุลูกใหม่ให้พร้อมทุกๆด้าน

โดยโครงการที่ 9 และ10 อนุมัติให้ จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการ เร่งประสาน สทนช.และ ก่อหนี้ผูกพัน ดำเนินการภายในปี งบประมาณ 2562 นี้

ให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุม ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของคลองเนินกุ่ม วงเงิน20,000,000 บาท และโครงการแก้มลิงบ้านห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการขุดลอกแก้มลิง เพี่อชะลอน้ำและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง วงเงิน 11,000,000 บาท โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2562