เตรียมเดินเครื่องเอ็กซ์เรย์คร่อมสายพาน สกัดนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

แบ่งปัน

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบคร่อมสายพาน จำนวน 23 เครื่อง มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท กำลังถูกติดตั้งบนสายพานกระเป๋า ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ และพร้อมเดินเครื่องทำงานในต้นปีหน้า

ทั้งนี้ หากเครื่องเอ็กซ์เรย์เริ่มทำงาน จะสามารถสแกนนภาพสิ่งของในกระเป๋าที่ผ่านสายพานทั้ง 100% และเครื่อง สามารถแสดงเครื่องหมาย หากพบสิ่งของต้องห้าม ที่ตามโปรแกรมไว้ เช่น ยาเสพติด ชิ้นส่วนสัตว์ป่า ตามบัญชี อนุสัญญาไซเตส รวมทั้ง สินค้าแบรนด์เนม ที่อาจรับพรีออเดอร์จากต่างประเทศ หรือ พกของใช้ติดตัวมูลค่าเกิน 20,000 บาท ที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์

จึงขอแนะนำให้ นักเดินทาง สำแดงสินค้าที่พกติดตัวเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ช่องสีแดง หรือ มีสินค้าที่ต้องสำแดง เพื่อชำระภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งดีกว่าการตัดสินใจเดินเข้าช่องสีเขียว หรือ ไม่มีสินค้าที่ต้องสำแดง ทั้งที่ มีภาพจากเครื่องเอ็กซเรย์เป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ ยังเร่งรัดให้ กรมฯ เชื่อมข้อมูลออนไลน์กับหน่วยงานราชการในประเทศ ให้ครบทั้งหมด ภายใน 3 เดือนนี้ รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามสินค้านำเข้าทุกระยะ หรือ E-tracking เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการติดตามสินค้า

ขณะที่ กรมศุลฯรายงานยอดมูลค่าสินค้าลักลอบที่นำออกประมูลล่าสุด เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีแล้ว จาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,600 ล้านบาท หลังเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

ภาพข่าว / ไทยพีบีเอส