กระทรวงคมนาคมตรวจแยกอินโดจีน ก่อนการเปิดใช้งานจริงเสาร์นี้

แบ่งปัน

กระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ และ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) พร้อมลงพื้นที่ตรวจสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน)

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูจากสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง ทางหลวงชนบทเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลในพื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู บึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

ภาพข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก