ผักสดในตลาดพิษณุโลก ก่อนเทศกาลกินเจ ยังราคาปกติ

แบ่งปัน

วันที่ 27 กันยายน 2562  เหลือประมาณ 2 วัน เทศกาลถือศีลกินเจก็จะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งในปี 2562 นี้ ตามปฏิทินจีน วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9  ตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2562 ก็จะเริ่มเทศกาลกินเจ ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำหรับราคาผักในตลาดสด เขตเทศบาลนครยะลา ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ พบว่าผักสดยังราคาปกติ ไม่ปรับขึ้นแต่อย่างใด

แม่ค้า บอกว่า รับผักสดชนิดต่าง ๆ มาจากทั้งต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ราคายังปกติ มีผักบางชนิดที่ปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ถ้าถึงเทศกาลกินเจ ซึ่งตามร้านค้า ศาลเจ้า ต้องใช้ผักจำนวนมาก ก็อาจจะปรับขึ้น ซึ่งต้องรอดูราคากลางอีกครั้ง โดยกล่ำปีในวันนี้ อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท ผักบุ้งกิโลกรัมละ 35 บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ 25 บาท เห็ดต่างๆ ยังขาดตลาดอยู่ เนื่องจากพ่อค้าเพาะเห็ด ประสบปัญหาอุทกภัย ทางภาคอีสาน ส่วนราคาเต้าหู้ เครื่องปรุงอื่น ๆ ก็ยังราคาปกติ

สำหรับเทศกาลกินเจ เป็นประเพณีของชาวจีนที่จะมีการถือศีลกินผักในทุก ๆ ปี งดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ ตลอดช่วง 9 วัน 9 คืน ของการถือศีลกินเจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกินเจ กินเพื่อสุขภาพ กินด้วยจิตเมตตา และกินเพื่อเว้นกรรม ซึ่งผู้ที่ถือศีลกิจเจถือเป็นการได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่