“ชิมช้อปใช้” อาทิตย์แรกบางพื้นที่ยังเงียบเหงา

แบ่งปัน

บรรยากาศใช้จ่ายเงินชิมช้อปใช้วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้โอนเงิน 1,000 บาท ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ 8.07 แสนราย ยังไม่ค่อยคึกคักนัก เนื่องจากเป็นวันแรกๆของการใช้ ประชาชนยังไม่ตื่นตัว เพราะมีเวลาทยอยใช้เงินได้ภายใน 14 วัน

นางศศิลักษณ์ เพ็งคุ้ม  อายุ 45 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยข้าประตูมอญ เผยว่าเมื่อวันที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา มีลูกค้าที่มีสิทธิ ชมชิมช้อป เข้ามาใช้บริการเพียง 30 ราย ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ 100-400 บาท เท่านั้นเอง มีลูกค้าบางโต๊ะให้สิทธิหมดภายในร้าน เพียง 3 โต๊ะเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดพิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์

จากการสอบถามที่ร้านวิมลของฝาก วัดใหญ่  บอกว่า ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีลูกค้าที่มีสิทธิ ชมชิมช้อป เข้ามาใช้บริการเพียง 3 รายเท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในราคา 200 – 300 บาทเท่านั้นเอง มาจากสุโขทัย และพิจิตร

และที่โรงแรมอู่ทอง ย่านการค้าของพิษณุโลก บอกว่า ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีลูกค้าที่มีสิทธิ ชมชิมช้อป เข้ามาใช้บริการเพียงรายเดียวเท่านั้นเองเท่านั้น ลูกค้ามาจากจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” เป็นโครงการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผู้ร่วมโครงการจะได้สิทธิ์สนับสนุนการใช้จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน G-wallet 2 ช่องทางของแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยรัฐบาลสนับสนุน 1,000 บาทแรก และคืนเงินชดเชยร้อยละ 15 ของการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ช่อง 2 แต่ไมเกิน 4,500 บาทต่อคน ซึ่งเป็นการเติมเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ โดยจะจ่ายเงินคืนให้หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562