เชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV ในโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

แบ่งปัน

วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 โครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่22 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่พิษณุโลก ร่วมมือกับ โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก โดยเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จัดกิจกรรมรับบิณฑบาต โปรดญาติโยม ณ ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดี ที่21 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 05.00น. ณ ตลาดมหาธรรมราชา ตลาดเทศบาล 3หรือตลาดเช้า ตลาดเทศบาล 1 หรือตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 6 หรือ ตลาดร่วมใจ และเวลา 11.00 น. เจ้าคุณอลงกต ฉันภัตตาหารเพล ณ ตลาดโคกมะตูม คณะลูกศิษย์ คอยรับและประคองของบิณฑบาตตลอดเส้นทาง และในเวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นพระวิทยากรบรรยาย โครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก นักเรียน และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์และ สารเสพติด ในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันช่วยกัน แสดงเมตตาจิตกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และ เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์

ติดต่อประสานงาน นางสาว พิรานันท์ นามมุลตรี (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก) เบอรโทรศัทพ์ติดต่อ087-0050388 นางปภาดา พลอยอิ่ม (นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก) เบอร์โทรศัทพ์ติดต่อ 062-9955951