อบจ.พิษณุโลก ส่งทัพนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37

แบ่งปัน

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยในการแข่งขันครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 288 คน โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 7 คน ผู้ควบคุม 4 คน ผู้ฝึกสอน 23 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ,ฟุตซอล ชาย/หญิง, เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง, วอลเลย์บอลในร่ม ชาย/หญิง, วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง, เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง, เปตอง ชาย/หญิง, กรีฑา ชาย/หญิง, หมากรุกไทย ชาย/หญิง, หมากฮอสไทย ชาย/หญิง, และเปตองชู้ติ้ง ชาย/หญิง พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาทุกคนแข่งขันอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำเหรียญรางวัลและชื่อเสียงมาสู่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป.