ชาวไร่อ้อยกว่า200 คน บุกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ยื่นหนังสือเรียกร้องราคาอ้อยตกต่ำ พร้อมขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเกษตรกร

แบ่งปัน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก รวมตัวกว่า 200 คน เดินทางบุกยื่นหนังสือ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเรียกร้องราคาอ้อยที่ตกต่ำและเป็นปัญหาทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มจากราคาค่าปุ๋ยค่ายา แต่ราคาอ๋อยกลับมีราคาต่ำจนส่งผลให้เกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยได้รับความเดือดร้อน จากปัญหา ราคาอ้อยตกต่ำ

หลังจากนั้น นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางลงมารับเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพร้อมทั้งได้มีการพูดคุยเจรจาเตรียมประสานกับทางรัฐบาลเพื่อปรึกษา 3 ร่วมกับ 3 องค์กรหลัก ประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ซึ่งจะได้ร่วมกันประชุมหารือในการ แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะประสานเรื่องผ่านไปยังรัฐบาลพร้อมทั้ง จะมีการนัดเจรจาหารือกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรตัวแทนโรงงานและหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรที่เรียกร้อง ถึงปัญหาราคาอ้อยที่ตกต่ำ พร้อมจะหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งก็ทำให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวพึงพอใจถึงการที่หน่วยงานรัฐลงมาแก้ปัญหา จึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับเพื่อ หน่วยงานของรัฐนัดเจรจาประชุมกันอีกครั้งในเร็ววันนี้.