ฉก.ทพ.36 “เตรียมพร้อมดับไฟ” พร้อมการรณรงค์สร้างการรับรู้โทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน

แบ่งปัน

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจเยี่ยม ความพร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมการรณรงค์สร้างการรับรู้โทษภัยของไฟป่าและหมอกควันผ่านสื่อวิทยุในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นประธาน ตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุสามหมอก Radio ระบบ FM คลื่น 100 เมกะเฮิรตซ์ ที่ออกอากาศจากค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้ และทราบถึงโทษของการเผาป่า รวมทั้งรู้ถึงวิธีการควบคุมและดับไฟป่าในเบื้องต้นด้วย