ประกาศวันเปิดฤดูกาล และการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา ฤดูกาล 2563

แบ่งปัน

ตามที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ประจำฤดูกาล 2563

ในการนี้ บริษัท ไทยลีก จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ฤดูกาล 2563 และ กำหนดการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา รวมถึงระบบการขอใบโอนย้ายระหว่างประเทศ (TMS) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ฤดูกาล 2563

– รายการไทยลีก 1 ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

– รายการไทยลีก 2 ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

– รายการไทยลีก 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

– รายการไทยลีก 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทั้งฤดูกาล จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2. กำหนดการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา

ครั้งที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น.

ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.

ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.

ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ขอบคุณภาพจาก ThaiLeague