พิษเศรฐกิจ โรซีบลูไดมอนด์ เตรียมเลิกจ้างพนักงานเกือบ100คน

แบ่งปัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากบริษัท โรซี่บลูไดมอนด์ จำกัด ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร มีลูกจ้างทั้งสิ้น 418 คน แยกเป็นชาย 184 คน หญิง 234 คน มีแผนการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 98 คน เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่มีคำสั่งซื้อ โดยให้มีผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,713,995 บาท ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เตรียมช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท โรซี่บลูไดมอนด์ จำกัด ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร 98 คนที่ถูกเลิกจ้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานหน่วยงานจัดหางาน และประกันสังคม และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปให้บริการในเรื่องลงทะเบียนว่างงาน ตำแหน่งงานว่าง และการฝึกอาชีพให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และจะได้ติดตามการจ่ายเงินตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป