เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 “ลูกพ่อขุนศรีเกมส์”

แบ่งปัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 “ลูกพ่อขุนศรีเกมส์ ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาโรงเรียนในครือข่ายฯ ได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา การเชียร์ และพัฒนาการกีฬาในระดับเครือข่ายมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับในการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองกะท้าวจำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านนาหนอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านน้ำตาก โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน โรงเรียนบางยางพัฒนา และโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,300 คน ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง กรีฑาและการเดินตัวหนอนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก